product 01

description 01

Contact Us

(България) ДАННИ ЗА МОТОРА

(България) – ТИХ МОТОР.
– Захранване 220 V – 50 Hz.
– Въртящ момент  1.2 Nm
– Скорост на движение – 0.16m/S.
– Обороти в минута – 112 pm.
– Максимална товароносимост до 50 кг

(България) ФУНКЦИИ НА МОТОРА

(България) – Плавен старт стоп.
– Управление с дистанционно.
– Управление с ключ.
– Управление с радио ключ.
– Комбинирано управление.
– Възможност за интегриране към система за “home automation”.
– “Touch control function” – При леко подръпване на пердето мотора или отваря или затваря пердето.
– “Intermediate stop function”- Програмиране на определена точка за отваряне или затваряне на пердето. По спецификация на мотора могат да се настроят две точки.
– “Тime function” – Затваряне и отваряне на пердетата в определен час. Чрез външен дистанционен модул.
– Свободно движение на пердето при отсъствие на ел. захранване.
– Предлагат се и други функции като опция.
– Запаметяване до 16 отделни дистанционни в мотора.

(България) ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛ. ЕНСТАЛАЦИЯТА

(България) Изисквания към ел. инсталацията.
– Двупроводникова инсталация 2 х 1.00 квадрата или контакт тип “шуко”.
– При управление с ключ от ключа до мотора трябва да има изведен 4-жилен допълнителен кабел допуска се комуникация и по телефонен кабел.